ธนาคารกสิกรไทยเชิญผมเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มนักธุรกิจ K SME ภาคเหนือ จำนวน 120 คนจาก 20 รุ่น ณ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เติมพลังใจ พลังความสามัคคีให้เกิดแก่เครือข่าย SME ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดีมาก และได้รับเสียงชื่นชมจากทีมงานของธนาคารกสิกรไทย ผมจึงขอบกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

Read 23816 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"