กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

Written by 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญอาจารย์สุดปฐพี เวียงสีเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานขององค์กร

Read 25179 times Last modified on วันพุธ, 18 มกราคม 2560 14:24
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"