อินทราเซรามิก

Written by 

บริษัท อินทราเซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์ ให้แก่พนักงานของบริษัท ผลตอบรับเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้จากรูปภาพการประเมินผลวิทยากรเลยนะครับ

Read 26619 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"