สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

Written by 

สำนักงานจังหวัดนราธิวาสเชิญผมบรรยายประเทศไทย 4.0 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาสฟังจำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมศาสลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยผมได้นำเสนอความเป็นมา ทิศทางการปรับตัวและแนวทางการพัฒนาตนเองในประเทศไทย 4.0 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ

Read 32937 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"