Print this page

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Written by 

ศูนย์ฝึกอบรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการฝึกอบรมบุคลากรโดยเชิญผมเป็นวิทยากรผู้วางหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Read 22105 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"