เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Written by 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปางเชิญผมทอล์คโชว์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่กลุ่ม อสม.ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 300 คน ไม่มีใครหลับ ไม่มีใครเดินออก ไม่มีใครกล้าปวดปัสสาวะ เพราะถ้าเดินออกไปกลับมาอาจจะพลาดเรื่องเฮฮาสาระกันเลยทีเดียว

Read 23565 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"