สยามสตีล

Written by 

สยามสตีลเชิญผมเป็นวิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ให้แก่บุคลากรของบริษัท ผลการอบรมเป็นไปด้วยดี พนักงานให้ความสนใจ ตั้งใจในการอบรม ต่างชื่นชมว่าเป็นการอบรมแนวใหม่ไม่น่าเบื่อ ได้สาระวิชาการแต่สนุกสนาน

Read 26348 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"