มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Written by 

มหาวิทยาลัยธานีเชิญผมบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การจัดการองค์กรเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีและวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 350 คน

Read 53491 times Last modified on วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 06:34
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"