สอนแบบสุดปฐพี

สอนแบบสุดปฐพี (137)

เมื่อเปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง ประโยคนี้ยังใช้ได้ดีนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี โดยเชิญผมเป็นวิทยากร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย


เทศบาลนครลำปางจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส โดยผมได้เดินทางไปบรรยายให้ ผมบรรยาย 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัยเหรอ เปล่าเลยครับ ปัญหาในการทำกิจกรรม 5ส ขององค์กรที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ พบว่า คนไทยรู้ว่า กิจกรรม 5ส ต้องทำอะไร แต่ปัญหาคือ ไม่ยอมทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ และต้องขับเคลื่อนงานให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง เทศบาลนครลำปางนั้น ผมว่า ระบบ 5ส นั้นดีมากอยู่แล้ว ผมเลยไปแค่เติมเต็มเพื่อกระตุ้นเท่านั้นเอง


      ผมมีโอกาสเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารหน่วยทัพสาม กษัตริย์ที่ทำงานเดิม คือ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม เป็นการพัฒนาบุคลากรที่สนุกมาก เวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะสมาชิกขององค์กรนี้ตั้งใจฟัง และให้เกียรติผมเป็นอย่างดียิ่ง การสัมมนามีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 250 คน มาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ผมจำไม่ได้เลยว่า ผมสอนอะไรบ้าง เวลาผ่านไปเร็ว รู้อย่างเดียวว่ามีอะไรปล่อยออกไปให้หมด 

โรงเรียน นานาชาติเชียงรายเชิญผมบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนนานาชาติเชียงรายหรือ Chiang Rai International School ถือเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรครั้งแรกของโรงเรียน ผมสอนให้เขารู้จักตัวเอง กำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับชีวิตตนเอง บรรยายสนุกสนานมากครับ

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยเชิญผมไปบรรยายพิเศษให้แก่กลุ่มหมู่บ้านอัตตลักษณ์ของจังหวัดสูโขทัย โดยมุ่งเน้นด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างหมู่บ้านอัตตลักษณ์ให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว มากิน มาพัก ถือเป็นโครงการดีๆที่หน่วยงานราชการมุ่งมาดปราถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชน


ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลเชียงรายจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

     สำนักงานสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค 8 พื้นที่ภาคเหนือ สนุกสนาน เบิกบานกับอบรม

 

     โรงแรมเลเจ้นท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงรายวางใจให้ผมดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 18 ชั่วโมง โดยถือเป็นครั้งที่สามที่มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานโรงแรมดังกล่าว

     บริษัท คิวทีซีมี จำกัด หนึ่งในห้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยเชิญผมไปบรรยายใน 2 หลักสูตรคือ หัวหน้างานชำนาญกิจและสุนทรียสนทนา ณ โรงแรมอเลกซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

     บริษัทในเครือชัยชนะมอเตอร์จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานขาย พนักงานฝ่ายบริการเชฟโรเลตและมิตซูบิชิ ในหลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศและเทคนิคการปิดการขาย จำนวน 2 รุ่น โดยมีกิจกรรมยามเช้าเป็นการออกกำลังด้วยการอบรมแบบ Walk rally เรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันความรู้

Page 1 of 10